Ieder talent op de juiste plek

Vorig jaar leerde ik Luuk kennen. Hij werkte als teamleider bij een food leverancier die mij als coach had ingeschakeld. Het bedrijf had in het jaar daarvoor een reorganisatie doorgemaakt. Door groei en ontwikkeling waren er nieuwe afdelingen en teams ontstaan, waarvoor ik de juiste mensen op de juiste plek mocht zetten. Daarbij dacht ik (HR-advies) ook mee op organisatieniveau en analyseerde ik of iedereen nog wel op de juiste plek zat nadat er intern geschoven was.

Leiderschap

Ik ben van mening dat de sleutel voor een succesvol traject binnen een bedrijf of organisatie zelfsturend of zelforganiserend leiderschap is. Elke werknemer heeft zijn eigen talent en kwaliteiten en je moet er als bedrijf voor waken dat die bij een reorganisatie of groei niet verloren gaan. Daarom breng ik deze in kaart zodat functies, rollen of teams binnen het bedrijf opnieuw, én beter, kunnen worden ingevuld. Want zo komt een werknemer volledig tot uiting en daar pluk je als bedrijf ook de vruchten van.

Passie

Op die manier kwam ik ook met Luuk in gesprek. Hij werkte al ruim twintig jaar bij het bedrijf, waarvan de laatste zeven jaar als teamleider. Uit de gesprekken met anderen had ik al wel gefilterd dat Luuk goed in zijn vak was. Toen ik hemzelf vroeg of dit ook was wat hij echt leuk vond om te doen, viel hij echter helemaal stil. Deze functie was op zijn pad gekomen en hij was er goed in. Maar of dit nu echt zijn passie was? Nee, daar had hij eigenlijk nog nooit bij stil gestaan. Maar eerlijk gezegd was het niet iets waarvan hij altijd had gedroomd.

Talenten vs competenties

Wat ik vaak zie in de bedrijven waar ik kom, is dat talenten vaak over één kam worden geschoren met competenties en vaardigheden. Maar er zit wel degelijk verschil in. Competenties en vaardigheden leer je aan en ontwikkel je. Dat is dus totaal iets anders dan je talenten, want die krijg je mee met je geboorte. Talenten zitten in jezelf en komen daarmee veel dichterbij dan competenties en vaardigheden. Veel mensen hebben echter geen idee wat hun talenten zijn. Ze denken zelfs dat ze nergens in uitblinken, maar toch heeft ieder een talent. Dat kan van alles zijn: de een heeft talent voor goed communiceren of creëren, terwijl de ander weer uitblinkt in tekenen of een bepaalde sport. Een talent heeft met passie te maken. Je krijgt er energie van.

Test

Luuk had geen idee wat zijn talent was. Hij was teamleider en die functie vulde hij al jaren op dezelfde manier in. Aan de hand van een aantal testen zijn we gaan onderzoeken wat zijn talenten zijn. Dat hij altijd al ‘iets’ had gehad met cijfers, goed was in het bewaren van overzicht, het fijn vond om snel te schakelen en creatieve oplossingen te bedenken, had hij echter nooit als talenten gezien. Als teamleider had hij er ook maar ten dele wat aan. Dat was meer een baan waar hij in gerold was en waarvan hij zich de vaardigheden en competenties eigen had gemaakt.

Coachingstraject

Een van de onderdelen van mijn coachingstraject bij het bedrijf was erop gericht om zowel leidinggevenden als teamleden zo goed mogelijk te begeleiden en erop toe te zien dat de juiste mensen op de juiste plekken kwamen te zitten. Omdat er na de reorganisatie op de afdeling Planning een tekort was ontstaan aan goede krachten en Luuks talenten er precies bij aansloten, heb ik hem dit voorgelegd. Het was een keuze die hem verraste. Zelf zou hij hier nooit aan gedacht hebben, maar naarmate hij zich er meer in verdiepte, werd hij steeds enthousiaster.

Energie

Inmiddels werkt Luuk al weer een aantal maanden op de afdeling Planning. En met veel plezier. Waar hij voorheen na een dag werken altijd moe en uitgeblust thuiskwam, heeft hij tegenwoordig energie over. De switch die Luuk gemaakt heeft, is niet alleen goed voor hemzelf, maar ook voor het bedrijf, dat in hem een zeer getalenteerde en gedreven kracht heeft gevonden. En eerlijk gezegd is het ook goed voor mezelf, want ik word er altijd ontzettend blij van als ik anderen op deze manier kan helpen 😊.

Wil je mijn blogs en artikelen blijven ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website.l

Scroll naar top
Coach House draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders