Elke werknemer zou dat stukje zelfleiderschap moeten kunnen nemen

zelfleiderschap

Binnen bedrijven komt het voor dat bepaalde teams minder goed presteren. De oorzaak daarvan is vaak te vinden in de onderlinge verhoudingen en communicatie binnen afdelingen. Er kan sprake zijn van irritaties, onvrede of de collega’s kunnen niet allemaal goed met elkaar overweg. En wanneer, om wat voor reden dan ook, de neuzen niet dezelfde kant op staan, komt zo’n team gewoon minder goed uit de verf. Jammer, want het kan ook zo anders. En daarvoor wordt mijn expertise ook ingeroepen.

Gebrek aan zelfleiderschap

Een goed voorbeeld daarvan was een bedrijf dat enige tijd geleden mijn hulp inriep. Steeds op dezelfde afdeling werden afspraken met klanten regelmatig niet op tijd nagekomen. Daardoor stagneerde de workflow in de rest van het bedrijf. Het was niet echt één bepaald persoon aan wie het lag. Het liep gewoon op die hele afdeling niet lekker en de sfeer was er slecht. Er was duidelijk een groot gebrek aan zelfleiderschap. Aan mij de taak om dat te onderzoeken en te verbeteren.

DISC en Drijfveren test

Op de afdeling werkten negen mensen en bij elk teamlid heb ik een DISC gedrag en Drijfveren analyse afgenomen. ‘DISC’ staat voor Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Het is een praktisch model waarmee je inzicht krijgt in hoe iemand overkomt in de verbale én non-verbale communicatie met zijn of haar omgeving. Daarnaast geeft de Drijfveren analyse aan WAAROM iemand doet wat ie doet. Met deze twee analyses  kon ik ieders gedrag en drijfveren goed in kaart brengen en naar aanleiding van die uitkomsten heb ik met ieder afzonderlijk een persoonlijke nabespreking gehouden.

Kleur bekennen

De DISC-test is uitermate geschikt om de samenwerking in een team te verbeteren. Aan de hand van de antwoorden, die overigens nooit goed of fout kunnen zijn, worden de deelnemers in een bepaald kleurenprofiel – rood, geel, groen of blauw – ingedeeld. Zo’n kleur zegt iets over iemands gedrag. Want waarom houdt de ene collega altijd rekening met het team terwijl de ander dat niet doet? En waarom vindt de één het zo moeilijk om een besluit te nemen terwijl een ander dat ogenschijnlijk snel en gemakkelijk af gaat? Het is dus eigenlijk letterlijk een test waarin kleur bekend wordt.

Elkaars drijfveren leren kennen

Daarna volgde een workshop waarbij iedereen aan elkaar kon ‘ruiken’. Ontdekken hoe de ander in elkaar stak. Eén van de teamleden had bijvoorbeeld echt een ‘allergie’ voor haar leidinggevende. Zodra hij binnenkwam, gingen haar nekharen bij wijze van spreken al overeind staan. Tijdens de workshop kwam ze erachter dat hij mantelzorger was voor zijn dementerende moeder. Zijn drijfveren, de steeds zwaardere en intensievere zorg voor zijn moeder, hadden invloed op zijn gedrag. Door die wetenschap kreeg de medewerkster ineens veel meer begrip voor het vaak botte gedrag van haar chef en kon ze daar beter mee omgaan. Op zijn beurt is de leidinggevende zijn frustratie en verdriet om zijn privésituatie minder gaan afreageren op zijn werk, maar geeft hij het eerlijk aan als het even niet zo lekker gaat.

Zelforganiserend en zelfsturend

De sfeer in het team was duidelijk heel anders toen ik mijn coaching afrondde in vergelijking met de eerste keer dat ik het kantoor binnenstapte. Veel beter, warmer en met begrip en empathie voor elkaar. Alle negen medewerkers vormen nu met elkaar een heel mooi zelf organiserend team doordat iedereen zelfleiderschap kon nemen. En dat kwam het bedrijf beslist ten goede. Daar ging het de directeur, die mij had ingeschakeld, uiteraard vooral om, maar ik word er zelf ook altijd blij van als ik zie dat medewerkers dat stukje zelfontwikkeling hebben doorgemaakt, hun verantwoordelijkheid nemen en weer plezier hebben in hun werk. Eigenlijk zou elke werknemer in elk bedrijf dat stukje zelfleiderschap moeten kunnen nemen.

Wil je mijn blogs en artikelen blijven ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website.

Scroll naar top
Coach House draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders