Disclaimer

De informatie op deze website is door CoachHouse met uiterste zorg en aandachtsamengesteld. Tevens wordt er de juiste zorg besteed aan het zo compleet, actueel, correct en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op deze site. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De informatie op deze website is louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. CoachHouse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheiden/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van CoachHouse bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet het (juridische) eigendom zijn van CoachHouse of door haar worden beheerd. Deze externe sites zijn opgenomen ter informatievoor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepvan CoachHouse. CoachHouse geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van externe websites.

CoachHouse garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij CoachHouse en/of haar licentiegevers.

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vormen op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CoachHouse niet toegestaan.

Veranderingen in de Disclaimer en de site

CoachHouse behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze site (www.coachhouse.nl) aan te brengen of de toegang tot haar site te beëindigen op de wijze en op het moment dat zij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Professionele ontwikkeling is zelfkennis

Professionele ontwikkeling, je kunt er vandaag de dag niet meer omheen. In een wereld waar de ene organisatorische verandering de andere opvolgt, wordt het steeds belangrijker jezelf te blijven ontwikkelen. Maar hoe doe je dat als leidinggevende of als medewerker? En waarom precies?

Jezelf professioneel ontwikkelen doe je om je ambities waar te maken of om nieuwe ambities te ontdekken door om te beginnen kennis op te doen. Zelfkennis om precies te zijn. Kennis over je eigen kernwaarden en competenties.

Om je deze zelfkennis op te laten doen, werk ik met drie professionele testen waarmee we jouw persoonlijkheidstype en natuurlijke leiderschapsstijl vaststellen.

Met die zelfkennis kun je je (kern)kwaliteiten ontdekken en waar nodig verder ontwikkelen en word je je bewust van je eigen kracht. Ben je leidinggevende, dan breng je ook de kernwaarden en competenties van je teamleden in kaart en kun je deze met profielen gaan matchen. Zo ontstaat een stevig fundament voor een succesvol team. Succesvol voor de individuele teamleden, het team én voor de organisatie.

Professionele ontwikkeling gaat over verwachtingen en zelfsturend leiderschap

Professionele ontwikkeling gaat daarnaast om het managen van verwachtingen. Ben je je bewust hoe jij je verhoudt tot de ander en hoe je samenwerkt?

Wil je jezelf trainen om beter te kunnen omgaan met een collega binnen je team? Wat verwacht jij binnen die samenwerking van jezelf en wat van je collega? Moet je misschien bepaalde verwachtingen bijstellen voor een betere samenwerking? Goed mogelijk dat die collega andere kernwaarden heeft dan jij. Of dat hij of zij gewend is in een andere cultuur te functioneren. Met die kennis ontstaat begrip en kun je de samenwerking verbeteren.

Mijn advies voor iedereen die tijdelijk vast zit in zijn of haar werk of zichzelf daarin wil uitdagen: ontwikkel je en blijf dat doen. Zowel persoonlijk als professioneel. Leer, neem zelf de regie, wees het voor, investeer in het belangrijkste en dat is jezelf. Alleen jij kunt ervoor zorgen dat je het beste uit jezelf haalt. En uit anderen.

Vertrouw daarbij op de ideale leider in jezelf. Het zal je misschien verbazen, maar bij professionele ontwikkeling ga je uit van je kracht. Alleen vanuit je eigen kracht kun je je eigen ideale leider worden en daarmee de ideale leider voor een ander.

Heb je je natuurlijke leiderschapsstijl eenmaal ontdekt, dan kun je zelfsturend werken en ben je in staat bij ieder andere organisatorische verandering, flexibel mee te bewegen. Je weet immers waar je voor staat, waar je krachten liggen. Niet alleen groeit je zelfvertrouwen en het vertrouwen dat je hebt in anderen, evengoed groeit het vertrouwen van de mensen om je heen in jou. Als mens en daarmee als professional

Scroll naar top
Coach House draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders