Transactionele analyse

De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgendat een mens besluiten neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve ofnegatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop(het script). Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten,terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben. De TA onderscheidtdrie ego-posities die in elk persoon verenigd zijn: de ouder, het kind en de volwassene. Vanuit deze posities kunnen transacties met de anderplaatsvinden, de manier waarop we communiceren met anderen.

Deze methode is erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script om te buigen.

Een opgroeiend kind probeert de wereld en zijn plaats erin te begrijpen envolgens de TA doet hij dat door een script op te stellen, een soort bewuste ofhalfbewuste planning van zijn (toekomstige) leven. Ouders en andere belangrijkepersonen in het leven van het kind hebben een belangrijke invloed op hetontstaan ervan. Het script wordt gedurende de verdere levensloop steedsaangepast, maar de kern en uitgangspunten ervan worden al in de vroege jeugdvastgelegd. Eenmaal volwassen is men zich niet meer bewust van het script.

De TA gaat ervan uit dat de mens steeds weer opnieuw de strategieën uit zijnkindertijd toepast, ook als dat tot pijn of mislukking leidt. Door ervaringen inde vroege levensjaren neemt de mens al in zijn jeugd besluiten over hoe hij inzijn verdere leven met zichzelf en zijn omgeving om zal gaan. Deze positieve ofnegatieve besluiten zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop.

De dramadriehoek is een vrij bekend en nog vaak gebruikt begrip afkomstig uit de TA.

In de dramadriehoek wordt ervan uit gegaan dat een mens tijdens transactieséén (of meer) van drie rollen kan vervullen: de Aanklager, de Redder of het Slachtoffer. Het is een methode voor het analyseren van bijvoorbeeld discussiesof meningsverschillen en erg geschikt ook in relatie coaching.

Scroll naar top
Coach House draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders