Zelfsturing en Zelforganisatie

“Pas als de motivatie uit het hart komt, komen mensen tot bloei”

– Jolande van Driel –
Source: coach voor mens en organisatie | eigenaar Coach House

(Familie)Bedrijven schakelen mij in als Coach, HR adviseur of Inhouse recruiter voor ontwikkel of verandertrajecten. Of het nu gaat om het succesvol kunnen leidinggeven, in een professie kunnen groeien of om succesvolle ontwikkeltrajecten, al deze trajecten hebben in ieder geval een ding met elkaar gemeen en dat is dat het mensen zijn die het moeten klaarspelen.  

Mijn opvatting is dat de sleutel voor een succesvol traject binnen een bedrijf of organisatie zelfsturend of zelforganiserend leiderschap is. Dit is de volgende stap van zelfleiderschap. Zelfsturend leiderschap van zowel leidinggevenden als van teamleden, waarbij mensen vanuit hun eigen kracht gaan werken. Krijgen mensen de vrijheid om vanuit hun persoonlijke kracht te werken, dan komt hun motivatie om te ontwikkelen vanuit het hart én het hoofd en komen ze echt tot bloei. Het erkennen en herkennen van hun eigen en elkaars kwaliteiten en talenten binnen een team, levert een positieve meerwaarde in het samenwerken.

Ik denk mee op organisatieniveau als HR adviseur en kijk wat de organisatiestructuur is en bij organisatieveranderingen wat de organisatie of het bedrijf nodig heeft. Wanneer er binnen een organisatie veranderingen plaatsvinden, coach en adviseer ik op strategisch niveau en begeleid ik tegelijkertijd op uitvoerend niveau de medewerkers en teams. 

Als gevolg van organisatieveranderingen kunnen functies verschuiven, nieuwe functies of teams ontstaan. Ik breng in kaart wat de talenten van medewerkers zijn om functies, rollen of teams binnen het bedrijf (beter) of opnieuw in te vullen. Soms moeten daarvoor nieuwe mensen van buitenaf worden aangetrokken, ook die taak neem ik op me. Als Inhouse recruiter ga ik op zoek naar geschikte kandidaten, ik voer de sollicitatiegesprekken, begeleid de assesments en adviseer de directie of het management over de geschikte kandidaten. Zo verzorg ik de hele sollicitatieprocedure van A tot Z.

 

Voor (familie)bedrijven is zelfsturend of zelforganiserend leiderschap de oplossing

Gedreven door veranderingen worden binnen organisaties vaak profielen gemaakt, competenties in kaart gebracht en worden op basis daarvan teams gevormd waarin teamleden geacht worden op basis van vertrouwen samen te werken aan een gemeenschappelijk belang, gestuurd op resultaat. Op papier staat het als een huis. De werkelijkheid is echter weerbarstiger. Mensen werken niet lekker samen en doelen worden niet gehaald. Veelal ligt hier een gebrek aan zelfsturend vermogen aan ten grondslag. Beschikken over een zelfsturend vermogen betekent in de kern dat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen kracht waardoor ze eenvoudiger in staat zijn om flexibel mee te bewegen in de veranderingen.

Mijn coaching is erop gericht om zowel leidinggevenden als teamleden zo persoonlijk mogelijk en zo snel mogelijk klaar te stomen om zelfsturend aan de slag te kunnen. Om te beginnen door het afnemen van een van de professionele testen waar ik mee werk.

Directe toepassing in de praktijk

Ik breng binnen organisaties in opdracht van directie of management, competenties en profielen van teamleden in kaart en bekijk samen met mijn opdrachtgever welke medewerkers nog bepaalde competenties missen of dienen te ontwikkelen. Medewerkers en leidinggevenden ontdekken tijdens mijn coachprogramma o.a. welke leiderschapsstijl zij van nature hanteren, op welke krachten zij kunnen verder bouwen en welke competenties nog verdere ontwikkeling behoeven en gaan daar direct in de praktijk mee aan de slag.

Trajecten waarvoor ik word ingeschakeld, zijn trajecten die betrekking hebben op o.a.:

 • professionele ontwikkeling
 • transformaties
 • reorganisatie
 • outplacement
 • het nieuwe werken
 • zelfsturing/zelforganisatie
 • zelfsturende teams
 • conflicthantering
 • competentieontwikkeling
 • burnout-coaching
 • bore-outcoaching

Ik bespreek graag hoe ik binnen jouw organisatie kan bijdragen aan het professioneel laten mee-ontwikkelen van medewerkers binnen een organisatieverandering of binnen andere ontwikkeltrajecten.

Neem geheel vrijblijvend contact met mij op voor een afspraak of om telefonisch hierover van gedachten te wisselen: info@coachhouse.nl | 06 52 21 44 14.

 

Professionele ontwikkeling is zelfkennis

Professionele ontwikkeling, je kunt er vandaag de dag niet meer omheen. In een wereld waar de ene organisatorische verandering de andere opvolgt, wordt het steeds belangrijker jezelf te blijven ontwikkelen. Maar hoe doe je dat als leidinggevende of als medewerker? En waarom precies?

Jezelf professioneel ontwikkelen doe je om je ambities waar te maken of om nieuwe ambities te ontdekken door om te beginnen kennis op te doen. Zelfkennis om precies te zijn. Kennis over je eigen kernwaarden en competenties.

Om je deze zelfkennis op te laten doen, werk ik met professionele testen waarmee we jouw persoonlijkheidstype en natuurlijke leiderschapsstijl vaststellen.

Met die zelfkennis kun je je (kern)kwaliteiten ontdekken en waar nodig verder ontwikkelen en word je je bewust van je eigen kracht. Ben je leidinggevende, dan breng je ook de kernwaarden en competenties van je teamleden in kaart en kun je deze met profielen gaan matchen. Zo ontstaat een stevig fundament voor een succesvol team. Succesvol voor de individuele teamleden, het team én voor de organisatie.

Professionele ontwikkeling gaat over verwachtingen en zelfsturend leiderschap

Professionele ontwikkeling gaat daarnaast om het managen van verwachtingen. Ben je je bewust hoe jij je verhoudt tot de ander en hoe je samenwerkt?

Wil je jezelf trainen om beter te kunnen omgaan met een collega binnen je team? Wat verwacht jij binnen die samenwerking van jezelf en wat van je collega? Moet je misschien bepaalde verwachtingen bijstellen voor een betere samenwerking? Goed mogelijk dat die collega andere kernwaarden heeft dan jij. Of dat hij of zij gewend is in een andere cultuur te functioneren. Met die kennis ontstaat begrip en kun je de samenwerking verbeteren.

Mijn advies voor iedereen die tijdelijk vast zit in zijn of haar werk of zichzelf daarin wil uitdagen: ontwikkel je en blijf dat doen. Zowel persoonlijk als professioneel. Leer, neem zelf de regie, wees het voor, investeer in het belangrijkste en dat is jezelf. Alleen jij kunt ervoor zorgen dat je het beste uit jezelf haalt. En uit anderen.

Vertrouw daarbij op de ideale leider in jezelf. Het zal je misschien verbazen, maar bij professionele ontwikkeling ga je uit van je kracht. Alleen vanuit je eigen kracht kun je je eigen ideale leider worden en daarmee de ideale leider voor een ander.

Heb je je natuurlijke leiderschapsstijl eenmaal ontdekt, dan kun je zelfsturend werken en ben je in staat bij ieder andere organisatorische verandering, flexibel mee te bewegen. Je weet immers waar je voor staat, waar je krachten liggen. Niet alleen groeit je zelfvertrouwen en het vertrouwen dat je hebt in anderen, evengoed groeit het vertrouwen van de mensen om je heen in jou. Als mens en daarmee als profession

Vrijblijvend een kopje koffie drinken?

Scroll naar top
Coach House draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders