Bipolaire coaching

~- Jolande van Driel –
Source: coach voor mens en organisatie | eigenaar Coach Housea

Geluk nastreven maakt de mens niet per definitie gelukkig. Doordat mensen daar zo druk mee bezig zijn, vergeten ze dat lijden ook bij het leven hoort. Typisch menselijke eigenschappen zijn ons vreemd geworden. Het lijden is in de visie van veel mensen de ongewenste kant van het leven: een relatie die toch niet zaligmakend is, een baan die af en toe flink tegenvalt of een lichaam dat niet meer de allerbeste prestaties levert. Maar het is juist dankzij het lijden dat mensen beseffen en kunnen voelen wat geluk is.

Mensen zijn vooral gericht op het (eenzijdig) vergaren van geluk, wat ’unipolair’ leven is. Pas wanneer de mens het verzet stopt om ook ongeluk te ervaren, dus ’bipolair’ (de pool werkt dankzij de tegenpool) te leven, krijgt geluk weer de oorspronkelijke waarde.

De bipolaire benadering leert dat bij geluk ongeluk hoort, bij vreugde verdriet. Het klopt dat je je af en toe verdrietig voelt of dat je soms een hekel aan je echtgenoot hebt. Dat hoort bij de schommeling van het leven. Je gevoelsleven speelt zich af tussen tegengestelde menselijke eigenschappen. Ieder mens herbergt in zichzelf bijvoorbeeld de eigenschappen luiheid en ijver. Wie streeft naar alleen ijverig zijn, werpt een dam op in de schommeling tussen die twee eigenschappen. Een mens dient ook lui te zijn. Wie alleen haat voelt in zijn relatie heeft een dam opgeworpen zodat hij niet meer bij de liefde kan komen.

In de bipolaire benadering wordt geleerd alle emoties goed te doorvoelen. Alleen dat zorgt ervoor dat emoties gaan fluctueren en dat er balans komt in ons emotionele gevoel van welbevinden. Door bijvoorbeeld woede te voelen zorgt dat ervoor dat de woede langzaam weg ebt. Zodoende wordt de situatie niet op de spits gedreven.

Een belangrijk kernpunt in de bipolaire levenswijze is dat mensen af moeten van het geloof in de ultieme liefde of het alles bevredigende werk. De kracht van een hoogtepunt kan worden ervaren dankzij een dieptepunt. Natuurlijk, het is een heerlijk gevoel als je verliefd bent, maar accepteer ook dat er een andere kant aan de liefde zit: de haat. Veel huwelijken zetten in op alleen geluk en daardoor gaan partners ruzies uit de weg. Zij willen de dalen niet meer, maar daardoor reiken zij ook niet aan de toppen van het geluk

Scroll naar top
Coach House draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders